Storstua celebrates 6 years!

JosteinUncategorizedLeave a Comment

Storstua Omsorgs og Konferansesenter feirer 6 år i drift

I mars 2018 kom Geir og Heidi Korneliussen til Midtbygda i Røyken og fikk overlevert nøklene til en bygningsmasse som opp gjennom årene har hat ulike funksjoner. I Hotellveien 2 har det bla vært skole, asylmottak og som veinavnet avslører, -hotell.

Nå skulle det på nytt bli hotelldrift i bygningene. Men ekteparet Korneliussen hadde større visjoner for stedet. Et kristen omsorgs og konferanse senter lå dem på hjertet. Frivillighet var, og er fortsatt, en nøkkel til denne driften. Mange sluttet seg til dugnadsarbeidet og var med å pusse opp og sette lokalene istand, og møter og konferanser ble raskt en realitet.

I mars 2024 har utallige møter og konferanser blitt avholdt. Mange hotell overnattinger skjedd og måltider servert. Og, -mange mennesker har opplevd å bli forvandlet!

 

Se Jubileumsvideoen og opplev noe av det som har skjedd de siste 6  årene!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *